Overslaan en naar de inhoud gaan

Consult Supply
De brug van idee naar eerste spadesteek

Projectmanagement

Voor De Vlaamse Waterweg werd het projectmanagement gevoerd voor de bouw van een nieuwe brug over het Kanaal naar Charleroi met een investeringskost van om en bij de 16 mio€

 

Na meer dan 20 jaar nadenken en visievorming, werd beslist om het project daadwerkelijk in zijn vorm te zetten. De noodzaak voor de omgeving werd namelijk steeds groter.

 

  • De uitrol van het project werd vanaf nul gestart
  • De budgetten werden vrijgemaakt
  • Stakeholders werden rond tafel gebracht in een stuurgroep
  • Adviezen werden via milestones aan De Vlaamse Waterweg doorgegeven

 

De meerwaarde schuilt hem in

  • de snelheid waarmee het project tot stand kwam.
  • Er werd voor 1.2 mio€ aan subsidies bekomen
  • Het nieuwe ontwerp werd veel minder duur
  • Privé-gronden werden in der minne verworven en niet via aanslepende onteigeningen
  • Onderbenutte terreinen kunnen nu omgezet worden in een nieuw regionaal bedrijvencentrum voor watergebonden bedrijven, waardoor het aantal vrachtwagens op onze wegen daalt.
  • De woonbuurt wordt ontlast van vrachtverkeer